top of page

Stichting MAE is een non-profit theaterproducent gespecialiseerd in musicals en muziektheater. Met een bevlogen team van theaterliefhebbers, makers en artiesten zetten zij zich in voor het creëren van inspirerende en impactvolle producties. Wij richten ons op het produceren van theaterstukken met maatschappelijke, sociale en culturele thema's die vandaag de dag het meest relevant zijn. Onze absolute prioriteit ligt bij inclusiviteit, diversiteit en representatie.

Onze missie is het vormgeven van een theaterlandschap waarin kwaliteit van het ambacht en de verbinding tussen maker, speler en publiek centraal staan.

Wat ons onderscheidt van andere stichtingen en theatermakers, is onze intersectionele benadering. We zijn ervan overtuigd dat gelijkwaardigheid en aandacht voor onderwerpen zoals mentale gezondheid, geaardheid, gender, etnische achtergrond, leeftijd en lichaamstype essentieel zijn. Voor ons is kunst en entertainment niet een doel op zich, maar vooral een middel om maatschappelijke discussies aan te kaarten, mensen te prikkelen, verandering teweeg te brengen en verbinding te creëren. Daarom zetten wij dialogen om in actie.

Onze visie is dat diversiteit op alle mogelijke vlakken de norm moet worden en dat gemarginaliseerde groepen een gelijkwaardige plek verdienen in het theaterlandschap. We geloven dat deze inclusieve benadering het theaterlandschap artistiek en sociaal verrijkt.

ONZE PRINCIPES

 I. PRIKKELENDE THEMATIEK 

We selecteren zorgvuldig de thematiek van onze producties. We vertellen verhalen die nieuwe perspectieven bieden en dialogen op gang brengen. Onze producties omvatten een breed scala aan cultureel-maatschappelijke thema's die zowel vermaken als prikkelen, zoals mentale gezondheid en discriminatie.

 II. DIVERSITEIT EN INTERSECTIONALITEIT 

Om onze projecten zo authentiek mogelijk te maken en de essentie van de thema's goed te representeren, streven we naar diversiteit op het podium en achter de schermen. We casten onze rollen zo accuraat en divers mogelijk, met oog voor etnische achtergrond, gender en geaardheid. Als het niet mogelijk is om de juiste spelers of crew te vinden voor een project, kan dat een reden zijn om het project niet uit te voeren.

 III. VEILIGERE WERK- EN LEEROMGEVING 

Het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving staat centraal bij Stichting MAE. We streven ernaar dat onze deelnemers zich nooit belemmerd of beperkt voelen, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We houden voortdurend gesprekken met deelnemers om te begrijpen wat ze nodig hebben en passen ons aan hun behoeften aan. Evaluaties geven ons nieuwe inzichten die we meenemen naar toekomstige projecten. Ontspanning en saamhorigheid zijn ook belangrijke pijlers. Naast repetities plannen we tijd voor recreatieve activiteiten.

 IV. SAMENWERKING MET GELIJKGESTEMDEN 

Om onze doelen te versterken en effectiever te zijn, werken we actief samen met stichtingen, groepen, bedrijven en individuen die vergelijkbare doelen en idealen hebben. We bouwen zogenaamde Dossiers op door gesprekken met ervaringsdeskundigen en verzamelen informatie en ervaringen die we kunnen gebruiken bij het creëren van onze stukken.

 V. KWEEKVIJVER VAN TALENT 

Het opleiden van deelnemers gedurende onze projecten is van groot belang voor Stichting MAE. We stimuleren niet alleen hun artistieke talenten, maar begeleiden hen ook op persoonlijk vlak. Onze docenten en creatives worden regelmatig bijgeschoold en we betrekken professionals en experts voor workshops. Dit alles draagt bij aan de groei van onze deelnemers en bereidt hen voor op toekomstige inspanningen binnen en buiten onze projecten.

 VI. INTERNATIONALE ORIËNTATIE 

Om ook mensen te bereiken die de Nederlandse taal niet (volledig) beheersen en om thema's in een internationale context te plaatsen, produceren we zowel Nederlandstalige als Engelstalige uitvoeringen. We evalueren per project welke taal het beste aansluit bij het thema en de doelgroep.

BESTUUR

Wij zijn van mening dat producties enkel volwaardig divers en inclusief kunnen zijn wanneer ook het bestuur van de stichting dit ook is. Ons bestuur is dan ook een gemeleerd gezelschap bestaande uit mensen van verschillende leeftijden, geslachten, culturele achtergronden, etniciteiten, beroepen, interesses en ervaringen.

Onze diversiteit leidt tot verrijkende interacties, nieuwe inzichten en creatieve oplossingen en zorgt voor een levendige en stimulerende omgeving waarin verschillende ideeën en standpunten worden gewaardeerd en waarin iedereen een stem heeft.

 JENS VLASVELD 

VOORZITTER

  • LinkedIn
  • Instagram
 SERAPHIM GUMEDE 

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

  • Instagram
 MARVIN VAN DER HORST 

PENNINGMEESTER

  • LinkedIn
  • Instagram
 SYDNEY KUIPERS 

PR & COMMUNICATIE

  • LinkedIn
  • Instagram
 ANNE FRANCE ZIJSLING 

SECRETARIS

  • Instagram

DOCUMENTEN

Stichting MAE Beleidsplan 2023 - 2025

Statuten Stichting MAE

bottom of page